گل در زمستان

نگهداری از گل ها در زمستان

دغدغه بیشتر علاقمندان به پرورش و نگهداری بوته های گل در فصل پاییز و زمستان مراقبت از گلدان های خود از گزند سرما است...

1396/03/19[ ادامه ... ][نمایش : 2240]

پرورش گل در زمستان

دیر یا زود زمستان به آخر می رسد و بهار می آید، پس شما هم بیکار ننشینید و گل بکارید...

1396/03/19[ ادامه ... ][نمایش : 2171]