نگهداری بامبو

نگهداری لاکی بامبو

گیاه بامبو یکی از گیاهان بوته ای است که در خانه ها و آپارتمان ها می توان پرورش داد. نام علمی گیاه بامبو Bmbusa Vulgaria است. زیستگاه گیاه بامبو در کشور کامرون و 

1396/03/17[ ادامه ... ][نمایش : 2172]