موانع کشت خرما

خرما میوه بی نظیر

خرما، گیاهی تک لپه‌ای، خاص مناطق گرمسیر با برگ‌های بزرگ و خوشه‌های آویزان است که میوه‌ آن با طعم شیرین، مصرف خوراکی دارد و هسته‌ی آن نیز سخت با پوست نازک است...

1396/03/22[ ادامه ... ][نمایش : 3649]