فیکوس بنجامین ابلق

فیکوس بنجامین

گیاه فیکوس بنجامین یکی از پرطرفدارترین گیاهان آپارتمانی می باشد که دارای ساقه هایی چوبی و برگ هایی آویزان است...

1396/03/20[ ادامه ... ][نمایش : 5401]