دانه بندی خاک

نقش موجودات زنده خاک

:

آفات به مرور زمان نسبت به سموم دفع آفات مقاوم می شوند و بنابراین برای مبارزه با آنها به آفت کش های قوی تر نیازمندیم.مصرف کودهای شیمیایی، نماتدهای مفید خاک را از. . .


1395/06/07[نمایش :10173][ ادامه ... ]

مواد معدنی موجود در میوه ها

:

کیفیت میوه ها به سلامت درختان بستگی دارد و یک باغدار نمی تواند محصول با کیفیتی را از درختان بیمار به دست آورد.راهکارهای مهمی برای ارزیابی کیفیت میوه ها وجود دارند که. . .


1395/06/26[نمایش :4095][ ادامه ... ]