خوابانیدن هوایی

خوابانیدن شاخه

یکی دیگر از روش های تکثیر غیر جنسی گیاهان ، روش خوابانیدن شاخه است . در این روش ، بخشی از شاخه یا ساقه درخت را در حالی که به گیاه مادری متصل است ، با خاک می پوشانند . پس از مدتی . . .

1391/11/07[ ادامه ... ][نمایش : 55484]