حسن یوسف در گلدان

پرورش حسن یوسف

گل حسن یوسف در گروه گیاهان آپارتمانی برگ رنگی می‌باشد و داری ۱۵۰ گونه است. این گیاه گرچه دائمی است ولی ...

1396/03/17[ ادامه ... ][نمایش : 5394]