برنامه پنجم توسعه بخش کشاورزی

سیاست های کلی قانون برنامه پنجم توسعه کشاورزی

طبق ماده 143 به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خود کفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم ، جو ، ذرت ، برنج ، دانه های روغنی ، چقندرقند و نیشکر ، گوشت سفید ، گوشت قرمز ، شیر و تخم مرغ ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استاندارد های تغذیه و . . .

1391/09/20[ ادامه ... ][نمایش : 10251]