اطلاعات

انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

انتخاب ماشین به مفهوم گزینش بر اساس عملکرد احتمالی ، برای مصرف کننده بالقوه آن می باشد . این عملکرد از مقایسه ماشین ها در مزرعه تعیین می گردد . عملکرد فنی ماشین ها ، تنها یکی از مواردی است که مورد ارزیابی واقع می شود.

1392/04/23[ ادامه ... ][نمایش : 8369]

درباره سایت

هدف ارائه مقالات کشاورزی و منابع طبیعی در زبان فارسی ارانه مطالب آموزشی ماموریت جمع آوری تمامی مقالات موجود در کشاورزی و منابع طبیعی تهیه مطالب آموزشی تهیه فیلم و عکس آموزشی

1392/12/24[ ادامه ... ][نمایش : 3716]