استهلاک

متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه

:

 هنگامی که بخواهیم یک وسیله کشاورزی را با تراکتوری به کار اندازیم، سه عامل مهم را بایستی در نظر بگیریم:

1- تراکتور نبایستی در حالت بیش باری باشد وگرنه خرابی زودهنگام رخ خواهد داد.


1393/09/07[نمایش :6822][ ادامه ... ]