چوب خردکن CH.2
  • چوب خردکن CH.2

    چوب خردکن CH.2


    قابلیت خردکردن شاخ و برگ های هرس شده و تنه درختان خشک شده
    خرید
    180,000,000 ریال