چوب خردکن CH.1
  • چوب خردکن CH.1

    چوب خردکن CH.1


    قابلیت خردکردن شاخ و برگ های هرس شده و تنه درختان خشک شده
    خرید
    55,000,000 ریال