تجهیزات خاکورزی
  • دیسک آفست

    دیسک آفست


    - جوشکاری بوسیله ربات مخصوص
    - قابلیت تنظیم عمق شخم
    - دارای جک هیدرولیکی