مرتعداری در استان مازندران

مراتع به عنوان اكوسيستمي زنده و پويا ، نقش بسزايي در اقتصاد ملي داشته و هرگونه روندي در توليد اين عرصه ها مستقيما در گذران افراد جامعه تاثير مي گذارد. لذا هرگونه برنامه ريزي در اين خصوص نياز مند نگرشي همه جانبه و منطبق با وضعيت موجود بوده و در ارائه برنامه ها بايستي تمامي اجزاي تاثير گذار بر اين اكوسيستم شناسايي شوند . . .

مقدمه :

مراتع به عنوان اكوسيستمي زنده و پويا ، نقش بسزايي در اقتصاد ملي داشته و هرگونه روندي در توليد اين عرصه ها مستقيما در گذران افراد جامعه تاثير مي گذارد. لذا هرگونه برنامه ريزي در اين خصوص نياز مند نگرشي همه جانبه و منطبق با وضعيت موجود بوده و در ارائه برنامه ها بايستي تمامي اجزاي تاثير گذار بر اين اكوسيستم شناسايي شوند . . .

 

منبع:جهاد کشاورزی استان مازندران


تصاویر این صفحه
تنظیمات

مطالب مرتبط


  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  برچسب ها

  مرتعداری در استان مازندران

  استان مازندران

  مرتعداری


  یادداشت کاربران

  درج یک یادداشت :

  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  2 + 6 = ?