نقش موجودات زنده خاک

آفات به مرور زمان نسبت به سموم دفع آفات مقاوم می شوند و بنابراین برای مبارزه با آنها به آفت کش های قوی تر نیازمندیم.مصرف کودهای شیمیایی، نماتدهای مفید خاک را از. . .

نقش موجودات زنده خاک

نقش موجودات زنده خاک
وضعیت کرم های خاکی و شکم پایان با کودهای شیمیایی
آفات به مرور زمان نسبت به سموم دفع آفات مقاوم می شوند و بنابراین برای مبارزه با آنها به آفت کش های قوی تر نیازمندیم. این سموم با مکانیزم خشک کردن آب موجود در بدن کرم های خاکی و شکم پایان سودمند خاک، آنها را از بین می برند، تنفس پوستی آنها متوقف و بدن آنها به هم می پیچد و کشته می شوند. در ضمن کرم های خاکی در خاک های مرده یا خاک هایی که رژیم رطوبتی آنها به شدت نوسان دارد، قادر به ادامه زندگی و رشد نیستند.
 
با کودهای ارگانیک
کرم های خاکی و شکم پایان در خاک های هوموسی با شرایط یکنواخت و منابع غذایی مناسب رشد و نمو می کنند و تعدادشان افزایش می یابد. آنها همانند یک تیلر مینیاتوری، خاک را مخلوط و تهویه می کنند.
دستگاه گوارش آنها مواد آلی را همراه با دیگر عناصر خاک، فرآوری و پرورده می کند. وجود آنها در خاک به تولید مواد آلی خاک کمک می کند و محیط رشد مناسبی را برای نمو و تکثیر گیاهان موجود می آورد.
 
زندگی موجودات درون خاک با کودهای شیمیایی
مصرف کودهای شیمیایی، نماتدهای مفید خاک را از رطوبت مورد نیازشان و نیز از محیط فعال بیولوژیکی خاک که محل زندگی و رشد و نمو آنها است، محروم می کند.
این محیط ناسازگار نماتدها را به حشرات مضر تبدیل و آنها را وادار می کد تا به ریشه های گیاهان حمله ور شوند. کوچکی جثه نماتدها، آنها را قادر می سازد به راحتی با محیط ناسازگار ناشی از مصرف کودهای شیمیایی خود را سازگار کنند که کنترل آنها را به شدت مشکل می سازد.
بیش از 20 درصد مزارع آمریکا اغلب تحت تاثیر عواقب فاجعه آمیزی هستند.
 
با کودهای بیولوژیک
نماتدها به هضم مواد غذایی و در نتیحه به تشکیل مواد آلی در خاک کمک می کنند. در کاربرد روش های قدیمی کشاورزی از نماتدها برای ایجاد شرایط مناسب و پرورش خاک های مزارع استفاده می کردند.
 
کاتالیزور بیولوژیکی
مواد آلی موجود در خاک یکی از مهم ترین منابع طبیعی کشورند؛ علاوه برا اینکه این مواد قادر به حمل نیروژنند، می توانند مقادیر فراوانی از مواد غذایی را که گیاه به آن نیاز دارد یا از منبع موجود و آماده در خود یا به سبب عملکرد خود تامین کنند؛ زیرا مواد معدنی وغذایی را که به صورت نامحلول یا غیر قابل استفاده برای گیاه وجود دارند، تبدیل به مواد محلول و قابل جذب می کنند و آنها را در میان کلونی های رسی خاک در دسترس گیاه قرار می دهد.
 
تنوع و گوناگونی بیولوژیکی با کودهای شیمیایی
انواع گونه های زنبورهای عسل با افزایش مصرف کودهای شیمیایی آسیب می بینند؛ به طوری که جمعیت آنها به سرعت در حال کاهش است (کرم های زنبور نیز به آنها خسارت می زند). دشمنان طبیعی آفات مانند پرندگان نیز به علت کاهش جمعیت کرم های خاکی و شکم پایان و نیز تجمع آفت کش های شیمیایی آسیب می بینند (برای مثال پوسته تخم پرندگان بر اثر این مواد، نازک و شکننده می شود و قادر به محافظت از سفیده و زرده و محیط باروری آن نیستند). آلودگی منابع آب و افزایش رشد جلبک ها، باعث مرگ ماهی ها و زندگی جانوران موجود در آب های ساحلی می شود.
 
با کودهای ارگانیک
زنبورهای عسل مزارعی که مواد آلی در آنها فراوان است، با گرده افشانی خود باعث افزایش تولید محصولات کشاورزی می شوند و در نتیجه، تنوع و گوناگونی بیولوژیکی موجودات زنده افزایش می یابد که سود فراوانی برای طبیعیت و محیط زیست خواهد داشت و یکی از آنها کنترل طبیعی جمعیت آفات و حشرات مضر است.
انسان جزیی از زمین است و زمین جزیی از انسان. هر حادثه و اتفاقی که برای این کره خاکی بیفتد، برای ما که فرزندان او هستیم نیز خواهد افتاد.
 
دریای زنده
آب دریا محتوی تمامی کانی ها و عناصر کمینه ای است. آب دریا محیطی بسیار پیچیده با گوناگونی خارق العاده است.
 
باروری خاک
کاهش قدرت باروری خاک به دلیل کمبود مواد آلی، عناصر اصلی و عناصر کمینه، باعث تولید محصولات کشاورزی ضعیف و بی کیفیت و به سهم خود باعث بیماری در انسان و حیوانات می شود. استفاده از کودهای شیمیایی یعنی سوتغذیه، حملات حشرات، باکتری ها و قارچ ها، گشترش و غلبه علفهای هرز و از دست رفتن محصول و از دست رفتن تیزهوشی عمومی روانی در جمعیت و در نتیجه، شیوع بیماری های متابولیسمی تشدید شونده و در نهایت مرگ زودرس.
 
وضعیت آنیون ها و کاتیون ها با کودهای شیمیایی
مولکولهای کودهای شیمیایی در آب از هم جدا می شوند. گیاهان یون های مثبت (یون های با شارژ الکتریکی مثبت یا کاتیون ها) را جذب می کنند. یون های با شارژ الکتریکی منفی، یعنی آنیون ها با مولکول های کانی ها در خاک ترکیب می شوند.
نیترات ها، فسفات ها و کلریدها، ناقل های بسیار کارآمدی هستند که از آنها در ساخت کودهای شیمیایی استفاده می شود و تهیه آنها نیز نسبتا آسان است، اما متاسفانه این مواد سمی اند.
وقتی آنیون ها با مولکول های کانی های موجود در خاک ترکیب می شوند، مقدار اسیدیته خاک (PH) افزایش می یابد (خاک اسیدی می شود).
با شسته شدن این آنیون ها از خاک، آنها کانی های خاک را نیز با خود می برند که این فعالیت شیمیایی در نهایت منجر به عارضه اثر نمک در خاک می شود و سرانجام یک خاک مرده، تخریب شده و غیر مولد را باقی می گذارد.
 
با کودهای آلی بیولوژیک 
آنیون ها برای خاک سودمند و برای گیاهان نیز مفیدند، اما فقط وقتی که به مقدار متوسط و به شکل بیولوژیکی در خاک موجود باشند، مفید و سودمند خواهند بود.
فرم های مایع مواد آلی و بیولوژیک تجزیه شده، به طور گسترده ای در اولویت مصرف قرار دارند؛ زیرا کم هزینه ترند، آلودگی کمتری ایجاد میکنند، پایدارترند، افزایش محصول را بهبود می بخشد و محصولات با کیفیت بهتری را تولید می کنند.
 
هر خاک ویژگی های خود را دارد
خاک هر منطقه یا مزرعه ای خصوصیات و ویژگی های مختص به خود را دارد و طبیعت گریزناپذیر و دائمی مختص به خود را به وجود می آورد. این غیر ممکن است که زندگی و حیات روحی یا طبیعت همسنگ آن برای مدت طولانی ارزشیابی کرد.
هر خاکی تاریخچه مربوط به خود را دارد و مثل یک رودخانه، یک کوه یا یک جنگل یا دیگر اجسام طبیعی، شرایط کنونی آن متاثر از عوامل و رخدادهای گذشته آن است.
 
کودهای ویژه ارگانیک
تولید گیاهان منشا موادی مانند نیشکر یا مواد معطر و تند و تیز، نیازمند مصرف عناصر کمینه، مانند آهن، مگنزیم و کلسیم به نسبت های معینی است که باید به صورت ارگانیک در دسترس گیاه قرار گیرند که کودهای ارگانیک و آلی می توانند هم برای تولید این نوع محصولات و هم برای ویژگی های هر خاک، تنظیم شوند و سپس به مصرف برسند.
 
سله بندی سطح خاک با کودهای شیمیایی
سله بستن خاک که بر اثر نمکهای معدنی موجود در خاک ایجاد می شود، مانع از جوانه زنی بذور گشته و درجه حرارت خاک را نیز افزایش می دهد.
در این حالت، ساختمان خاک فرو می پاشد و خاک فشرده می شود و تهویه در آن صورت نمی گیرد؛ بنابراین کربن آن نیز از بین می رود. مصرف سریع آلاینده های معدنی، ارگانیزم های زنده موجود در خاک ها را نابود می کند.
 
با کودهای بیولوژیک
ریشه های گیاهان به راحتی در بستر نرم و چسبنده خاکی که درصد بالایی از مواد آلی را در خود جای داده است، نفوذ می کنند. ساختمان خاک با مولکول های درشت و پیچیده مواد آلی، ساختاری مناسب و قدرتمند خواهد یافت و سرشار از اکسیژن و کربن خواهد بود.
کانی ها و مواد معدنی آلی در درون توده مواد آلی، با یکدیگر، پیوندهای شیمیایی برقرار می کنند، مواد غذایی به طور یکنواخت در خاک پخش و با نرخ ثابت و به طور دائم، برای مصرف ریشه های گیاهان، در خاک رها می شوند.
 
حفاظت از لایه سطحی خاک
در یک دوره 37 ساله از سال 1948 تا سال 1985، دو مزرعه در انگلستان مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفتند. مزرعه بدون مواد آلی، مقدار 21 سانتیمتر از خاک سطحی خود را از دست داده بود. در حالی که مزرعه دارای مواد آلی فقط 5 سانتیمتر از خاک سطحی خود را از دست داده بود.
 
فناوری غیر قابل اتکا و کم دوام
کشاورزان صنعتی، بدون استفاده از مقدار فراوان کودهای شیمیایی، حشره کش ها و ماشین های کشاورزی و سوخت، قادر به تولید انبوه مواد غذایی نیستند.
این نهاده های گرانقیمت، هزینه های هنگفتی را به کشاورزان تحمیل می کنند، سلامتشان را به خطر می اندازد و خاک مزرعه شان را فرسوده و نالود می کنند. قدرت باروری خاک را از بین می برند، آب های زیرزمینی را آلوده می کنند و سلامت غذاهای مورد مصرف انسان ها را به خطر می اندازند.
Monsanto در گزارش سالانه اخیر خود اعلام کرده است که فناوری کنونی که بخش کشاورزی برای تولید محصولات از آن استفاده می کند، «غیر قابل اتکا و کم دوام است». شکست در توسعه و پایداری یک کشاورزی سالم، بیشتر دستاوردهای سودمند حاصل از بهبود وضعیت بهداشتی، مسکن و کشفیات در علوم پزشکی را بی اثر می کند.
 
 منبع:شماره440 مجله کشاورز،مهندس احسان اله گل افرا
 
مطالب مرتبط

  [تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
  شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
  تنظیمات

  یادداشت کاربران
  درج یک یادداشت :
  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  2 + 8 = ?