خوابانیدن شاخه

یکی دیگر از روش های تکثیر غیر جنسی گیاهان ، روش خوابانیدن شاخه است . در این روش ، بخشی از شاخه یا ساقه درخت را در حالی که به گیاه مادری متصل است ، با خاک می پوشانند . پس از مدتی . . .

خوابانیدن شاخه

فهرست

مقدمه

انواع روش خوابانیدن

مراحل خوابانیدن شاخه

     روش خوابانیدن زمینی

     روش خوابانیدن هوایی

مرجع مطلب

 

یکی دیگر از روش های تکثیر غیر جنسی گیاهان ، روش خوابانیدن شاخه است . در این روش ، بخشی از شاخه یا ساقه درخت را در حالی که به گیاه مادری متصل است ، با خاک می پوشانند . پس از مدتی روی آن قسمت ریشه های نابجایی ایجاد میشود سپس ارتباط میان قسمت ریشه دار و بقیه گیاه را قطع می کنند و گیاه جدید به طور کامل جدا و در جای دیگری کشت می شود . به طور کلی این روش از دو راه انجام میگیرد :
الف) خوابانیدن زمینی 
ب) خوابانیدن هوایی
 
در روش خوابانیدن زمینی ، شاخه درخت را خم می کنند و در زیر خاک قرار می دهند و در روش هوایی قسمتی از شاخه تولید ریشه می کند و از درخت مادری جدا می شود ، با خاک می پوشانند . روش خواباندیدن زمینی اغلب برای درختانی مناسب است که شاخه های نرم و آویزان قابل انعطاف دارد ؛ یعنی خم کردن شاخه موجب شکستن آنها نمی شود . خوابانیدن هوایی، روش بسیار متدوالی است که برای تکثیر درختانی با شاخه های شکننده یا عمودی و راست کاربرد دارد . مزیتی که روش خوابانیدن هوایی دارد این است که ؛ می توان بخشی از عملیات شکل دهی را حتی قبل از جدا کردن گیاه جدید از پایه مادری اجرا کرد .
 
مراحل انجام عمل خوابانیدن شاخه 
 
الف)روش خوابانیدن زمینی
این روش در اغلب نهال کاری های اطراف تهران ، مانند دماوند که یکی از مراکز تولید پایه های کوتاه کننده مالینگ است ، انجام می شود . برای این کار باید به شرح ذیل و مطابق شکل عمل شود :
 
- شاخه بلند و نرمی از درخت را که نزدیک تر به زمین قرار گرفته است خم کرده ، یک میخ یا دوشاخه U شکل را طوری از بالای آن در زمین نصب می کنند که شاخه را در تماس با خاک یا کمپوست در زمین نگهدارد .
 
- هرگونه برگ موجود روی آن قسمت از شاخه را که در زیر خاک خواهد ماند ، با قیچی یا ناخن و جز این از شاخه جدا می شود . برای اینکه شاخه در محل تماس با خاک زودتر و آسان تر ریشه دهد ، در آن ناحیه از شاخه ، خراشی بر روی پوست شاخه می زنند و یا بخش کوچکی از پوست را بر می دارند .
 
- روی شاخه ، در محلی که با زمین تماس دارد ، مقداری خاک ریخته شود .
 
 
 
 
 
 
 
 
- انتهای شاخه را باید در خارج از زمین نگه داشت و برای اینکه رو به بالا قرار گیرد ، آن را به یک قیم می بندند .
 
اگر طول شاخه زیاد باشد ، می توان به جای یک بار خم کردن ، شاخه باتوجه به اندازه طول آن دو یا سه بار ، به شکل مارپیچ ، خم کرده و از زیر خاک رد کرد و در آخر انتهای آن را در خارج از خاک با نخ به قیم بست . روش اول را خوابانیدن ساده و روش دوم را خوابانیدن مرکب می نامند (شکل 35-2 و 36-2) .
 
- خاک محل خوابانیدند شاخه را باید با آبیاری به طور دائم مرطوب نگه داشت . میزان و دفعات آبیاری ، به نوع خاک و آب و هوای منطقه بستگی دارد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
گاهی از روش دیگری که معمولا به روش خوابانیدن کپه ای معروف است ، برای تکثیر درختان استفاده می شود . به این صورت که (شکل 37-2) در فصل بهار ، ابتدا پایه مادری هرس شدید می شود ؛ به طوری که فقط چند جوانه نزدیک طوقه نگهداری می شود . در طی فصل رشد ، جوانه ها بیدار شده و شاخساره های جدید  میدهند  . بتدریج که شاخساره های جدید رشد میکنند در طی یک یا دو نوبت پای بوته خاک داده می شود ؛ یعنی ارتفاع کپه به 20 سانتی متر می رسد . در کشت وسیع و تولید انبوه پایه های درختان میوه ، خاک بوته ها کنار زده می شود و شاخه های ریشه دار شده از محل پایین ریشه ها قطع و به خزانه ها منتقل می شوند و در طول همان سال و یا سال بعد روی پایه ها که به پایه های کلونی یا غیر جنسی معروف اند ، پیوند زده می شوند و نهال های پیوندی آماده انتقال به زمین اصلی هستند . در یک یا دو مرحله کپه ای از خاک را در اطراف پایه می ریزند . در طول فصل رشد ، بتریج از پای شاخه های درخت ریشه های نابجایی ظاهر می شوند . کار ریختن خاک در پای درخت را 4-3 بار تکرار میکنند . در اواخر فصل رشد ، خاک را کنار زده ، گیاهان جدید را از پایه اصلی جدا می سازند . این روش بویژه در درختان سیب پایه مالینگ مرتون ، گیلاس ، به و انگور فرنگی قابل اجراست ( 16و31و73) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در برخی موارد ، برای تولید شاخه های جدید بیشتر ، تنه اصلی پایه را زا محلی حدود 3 سانتی متری قطع میکنند و با شاخه های جدید بتدریج پایه آنها خاک میریزند (26).
 
ب) روش خوابانیدن هوایی
- در این روش با استفاده از یک چاقوی تیز ، پوست شاخه را به فاصله 2.5 سانتی متر بر می دارند ؛ تا در بالای محل برش تشکیل ریشه های نابجا انگیخته شود . از شاخه های ضخیم نباید برای انجام عمل خوابانیدن استفاده شود ؛ چون به آسانی ریشه نمی دهند . قطر مناسب شاخه حدود 5 سانتی متر است .
 
- گاهی قسمتی را که پوستش کنده شده به هورمون ریشه زا آغشته می کنند . 
 
- روی محل زخم را باید با خزه مرطوب پوشاند .
 
- سپس روی خزه مرطوب را با نایلون پلی اتیلن که سوراخ ها کوچکی برای ورود هوا دارد ، کاملا می پوشانند و سر و ته نایلون محکم باید بسته شود .
 
- پس از ریشه دار شدن ناحیه ای که بسته شده ، نایلون و خزه را باز ،  آن قسمت از شاخه ریشه دار شده را به کمک قیچی تیز از بقیه گیاه مادری جدا می کنند . ریشه دار شدن شاخه حدود 5-3 ماه طول می کشد . 
 - گیاه جدید را باید در محل دیگری که با توجه به نوع گیاه خاک مناسبی دارد ، بکارند . خوابانیدن هوایی را معمولا باید در اواسط بهار انجام داد (شکل 38-2) .
 
- گیاه جدید را باید در محل دیگری که با توجه به نوع گیاه خاک مناسبی دارد ، بکارند . خوابانیدند هوایی را معمولا باید در اواسط بهار انجام داد (شکل 38-2) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله انتشارات دانشگاه جامع علمی کاربردی
 
 
مطالب مرتبط
 

پیوند نوعی تکثیر غیر جنسی است که در آن قطعه ای از قسمت هوایی گیاه را روی شاخه یا ریشه ی گیاه دیگر به نحوی قرار میدهن که هردوباهم جوش خورده وبه زندگی ادامه میدهند. سمت هوایی یا بالای محل پیوند را که دراثررشد شاخ و برگ،گیاه جدیدی تولیدمیکند)پیوندک(و قسمتی که پیوندک برروی آن قرار میگیردوریشه دارد ،)پایه (مینامند.

 

قلمه زدن گل

 بدین گونه که شما میتوانید بوسیله عمل قلمه کردن بوته گل خود را به تعداد زیاد تری در باغچه خانه خود گسترش دهید ، برای این منظور میتوانید از مقاله قلمه زدن موجود در همین وب سایت استفاده کنید و در ادامه به مطالب زیر نیز حتما توجه نمایید . . .

 

شرایط موفقیت در پیوند گیاه

 هر قدر که پایه و پیوندک از نظر گیاه شناسی به هم نزدیکتر باشند، به همان اندازه احتمال گرفتن پیوند بیشتر است، البته باید اضافه کنیم که گاهی پیوند پایه و پیوندک در خویشاوندی نزدیک نیز ممکن است...

 

کشت بافت چیست؟

 کشت بافت، در واقع جدا کردن بافتی از یک قسمت گیاه ( نوک شاخه، برگ، گاهی حتی سلول هایی از آن) و رشد دادن آن در یک محیط مناسب استریل عاری از هرگونه آلودگی، همراه با مواد غذایی کنترل شده است.

 

پاجوش چیست؟

 در طوقه بعضی از گیاهان؛ مانند نخل، جوانه هایی شروع به رشد می کنند و یا شا خه هایی در اطراف بوته اصلی به وجود می آید. در برخی از گیاهان، میزان رشد این شاخه های فرعی، که هریک نیز مقداری ریشه دارند، به اندازه پایه اصلی می رسد؛ به طوری که بعد از چندی تشخیص پایه مادری از پاجوش مشکل می شود.

 

PH خاک

 PH معیاری است برای نشان دادن غلظت یون هیدروژن در محلول که از 1 تا 14 درجه بندی میشود. در صورتی که PH محلولی را عدد X نامیدند به این معناست که غلظت یون هیدروژن در این محلول برابر 10 به توان منفی آن عدد است که عدد بسیار کوچکی بوده که در واحد لیتر بررسی میشود . در صورتی که...

 

خاک

 بافت خاک درصد ذرات تشکیل دهنده خاک تحت عنوان بافت خاک شناخته میشوند . به صورت کلی ذراتی معدنی که در اندازه های بین 2 میکرون تا 2 میلیمتر جایگیرند را خاک مینامند که به نامهای زیر شناخته میشوند . ذرات کوچکتر از 2 میکرون------->رس clay ذرات بین 2 تا 20 میکرون------->سیلت یا لای silt ذرات بین 20 تا 2000 میکرون-->شن sand

 

کشت هیدروپونیک چیست؟

 مصرف گوجه فرنگی در ایالات متحده به 3/4 میلیارد پوند در سال می رسد. زمانی که مشتریان تمایل به پرداخت 2 یا 3 برابر قیمت های مصوب برای یک طعم عالی دارند، یک محصول بدون لکه، خریداران و فروشندگان را راضی می کند.

 

مرجع تولید غذای ارگانیک

 اشاره در ژوئن 2004، کمیسیون اروپا به انتشار طرح ویژه ای برای کشاورزی و تولید محصولات ارگانیک اقدام کرد و قصد داشت تا با ارزیابی وضعیت کشاورزی ارگانیک، به سیاست گذاری های کلان در این زمینه بپردازد.

 

گیاهان دارویی در کرمانشاه

 ظرفیت بابا برای اشتغال زایی جوانان استان کرمانشاه از نظر پوشش گیاهی در ناحیه رویشی زاگرس قرار گرفته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و اینکه کرمانشاه بطور همزمان اقلیم چهار فصل را دارد. 

 

نقش موجودات زنده خاک

 آفات به مرور زمان نسبت به سموم دفع آفات مقاوم می شوند و بنابراین برای مبارزه با آنها به آفت کش های قوی تر نیازمندیم. این سموم با مکانیزم خشک کردن آب موجود در بدن کرم های خاکی و شکم پایان سودمند خاک...

 

شرایط محیط رشد ریشه

 شرایطی که ریشه در آن رشد می کند، به طور مستقیم بر چگونگی رشد آن در مراحل مختلف تاثیر میگذارد. بیشتر مواقع به دست نیامدن نتیجه مطلوب و شکست در تولید، به وضعیت و شرایط محیط رشد ریشه مربوط می شود.

 

اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی

 برای نشان دادن اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی، کافی است درباره چند جنبه مهم کشت و تولید این گیاهان از قبیل: نوع گیاهی که کشت می گردد، میزان تولید محصول زیرکشت و اهمیت اقتصادی آن...

 

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان

 شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه دار مردم سرزمینهای مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان...

 
 

مطالب پیشنهادی

 

 

 

 

گلخانه

 

 

گلخانه

·         مشخصات یک گلخانه خوب، طبقه بندی گلخانه ها ازنظر کاربرد، تجهیزات مهم گلخانه ای، اصول راه اندازی گلخانه و...

 

 

کشت خیار گلخانه ای

 

 

کشت خیار گلخانه ای

·         پس از انتخاب بذر باید فکر نحوه کشت باشیم به طور کلی در مقابل ما دو راه برای کشت بذر قرار دارد. یکی کشت مستقیم و کشت به صورت خزانه که از این دو راه به خاطر ...

 

 

قلمه زدن شمعدانی

 

 

ساخت گلخانه

بیشتر شمعدانی ها را اگر بحال خود بگذارند یک ساقه اصلی می دهد و وقتی این ساقه رشد کافی کرد...

 

 

گلخانه داری

 

 

گلخانه داری

·         مجموعه ای از تجربه های گلخانه داری که بکارگیری هر یک از این تجربیه میتواند مانع از بروز اشتباعات یا ضررهای مالی زیاد برای یک گلخانه دار شود. این تجارب بعضا با صرف هزینه های کلان به دست آمده است و ...

 

 

محصولات گلخانه ای

 

 

محصولات گلخانه ای

·         بدون شک انتخاب نوع محصول مورد کاشت نقش بسزایی در سودآوری یا بعضا ضرردهی گلخانه خواهد داشت. شما ممکن است قبل از احداث گلخانه محصول خاصی مورد نظرتان باشد و بر اساس کشتی که از آن محصول خواهید داشت...

 

 

پرورش بلدرچین

 

 

پرورش بلدرچین

·         بلدرچین دارای مقاومت خوبی نسبت به شرایط نامساعد محیطی بوده و در محیطهای مختلف به راحتی سازگار می گردند. این پرندگان سریعاٌ رشد می کنند بطوریکه سن بلوغ در این پرندگان . . .

 

 

پرورش گل

 

 

پرورش گل

·         چه چیزهایی به رشد گیاه آسیب میزند؟ نور و هوا، آب و گرما، خاک مناسب از جمله عواملی است که سبب رشد و گلدهی گیاه می شوند. نور زیاد، نوسانات شدید دمای هوا یا ...

 

 

 

آبیاری سطحی

 

 

آبیاری سطحی

·         آبیاری سطحی يكی از رايج ترين سیستم های آبیاری در جهان و کشور ماست. براساس آمار، بیش از 95درصد اراضی کشور، در حال حاضر تحت روش سیستم آبیاری سطحی است.راندمان فعلی آبیاری سطحی در کشور . . .

 

 

 

کشت کلزا

 

 

کشت کلزا

·          اين محصول روغني از نظر متوسط عملكرد روغن جهاني از رتبه پنجم به رتبه سوم صعود كرده است كه كشورهاي اروپائي و كانادا و چين و هند قسمت اعظم روغن خود را از آن تهيه مي‌كنند.  به دليل وجود گونه هایي با خصوصيات متفاوت . . .

 

 

 

مطالب مرتبط

  [تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
  شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :
  تنظیمات

  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران
  • سایه []
   0 0
   به خاطر مطلبتان در مدرسه فقط من نمره ی کامل را گرفتم . متشکرم
  • باربد [atefeh.fallahpour(at)yahoo.com]
   0 0
   خوب بود ولی ای کاش در مورد جدا کردن هم صحبت می کردی به هر حال مرسی
  • علی [tajikali78(at)yahoo.com]
   0 0
   بسیار عالی بود
  • آ ریا [hosyni.ariya(at)yahoo.com]
   0 0
   بسیار عالی بود
  • صحبت بهرامی [b.sohbat(at)yahoo.com]
   0 0
   سلام سرور گرامی از ارسال مقاله بسیار متشکر لطفا در صورت امکان نسبت به ارسال روشهای هرس درختان مساعدت فرمائید و یا در صورت صلاحدید اسامی کتابهای در این ارتباط و چگونگی خرید آن را محبت فرمائید
  • ترلان [tarlan.faraghi(at)gmail.com]
   0 0
   عالـــــــــی بوووووووود
  • آوا []
   0 0
   عالی بود
  • سعیدی [mohammadali_saeedi(at)ymail]
   0 0
   عالی و کار امد بود خدا حفظتون کنه بخاطر ترویج علم و دانش پاک کشاورزی
  • azoor [amirjaroontaxiazoora(at)yahoo.com]
   0 0
   سلام بسیارعالی، روش خـوابانیدن شاخه ازپایه مـادری دررابطه باچه درختانی کـاربرددارد.ایاشـامل مـرکبـات هـم میشـودمثلالیمـوتـرش میشودباروش خـوابانیدن سـاقه ازپـایـه مـادری ریشــه دارکــرد.باتشکـرفـراوان
  درج یک یادداشت :
  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  3 + 6 = ?