خاک

بافت خاک درصد ذرات تشکیل دهنده خاک تحت عنوان بافت خاک شناخته میشوند . به صورت کلی ذراتی معدنی که در اندازه های بین 2 میکرون تا 2 میلیمتر جایگیرند را خاک مینامند که به نامهای زیر شناخته میشوند .

خاک

 

بافت خاک
درصد ذرات تشکیل دهنده خاک تحت عنوان بافت خاک شناخته میشوند .
به صورت کلی ذراتی معدنی که در اندازه های بین 2 میکرون تا 2 میلیمتر جایگیرند را خاک مینامند که
به نامهای زیر شناخته میشوند .
ذرات کوچکتر از 2 میکرون------->رس                           clay 
ذرات بین 2 تا 20 میکرون------->سیلت یا لای               silt
ذرات بین 20 تا 2000 میکرون-->شن                          sand
ذرات بین 2 تا 76 میلی متر  --->سنگ ریزه               gravels
ذرات بین 76 تا 200 میلی متر-->قلوه سنگ              Cobble
ذرات بین 200 تا 600 میلیمتر-->سنگ                       stone
ذرات بزرگ تر از 600 میلی متر ->تخته سنگ             boulder
 
عملکردهای مختلف خاک 
- تامین یا نگه داری حیات گیاهان و جانوران هم در روی سطح خاک و هم در زیر سطح خاک
- تنظیم جریان آب و املاح در طبیعت
- خاک به عنوان صافی عمل میکند
- خاک خاصیت بافری دارد زیرا دارای ترکیبات اسیدی و قلیایی متعددی است
- تجزیه مواد در طبیعت توسط میکروارگانیسم ها ، قارچها ، باکتری ها و  ...
- تثبیت : ورود مواد موجود در خاک به بدن موجودات زنده
- سم زدایی : عامل پاک سازی طبیعت
- انبار کردن مواد غذایی و چرخه ی عناصر غذایی
- خاک منشا و پایه ی نگهداری سازه های انسان نیز است 
 
عوامل موثر در تشکیل خاک هوادیدگی و فرسایش است .
هوادیدگی به سه شکل شیمیایی ، فیزیکی و بیولوژیکی دیده میشود .
فیزیکی : تغییراتی که موجب تغییر شکل ظاهری می شود بدون تغییر در جنس ترکیبات مانند : انجماد و ذوب - گرم و سرد شدن - خشک و مرطوب شدن و . . .
شیمیایی : دی اکسید کربن موجود در هوا و ترکیب شدن آن با آب باران و تبدیل شدن آن به اسید کربنیک که در نهایت وارد خاک شده و سرعت هوادیدگی را افزایش میدهد .
دو فرآیند مهم هوازدگی شیمیایی اکسیداسیون و احیا و هیدرولیز است .
بیولوژیکی : رشد ریشه های گیاهان درون منافذ خاک . 
 
از عوامل فرسایش میتوان آبرفت ، کوهرفت و انتقال یخچالی را نام برد .
 
آشنایی با لایه های خاک در کشاورزی
O:لایه دربرگیرنده مواد آلی
A:لایه در برگیرنده مواد معدنی 
L:مخلوط مواد آلی و معدنی
E:افق تخلیه شده از رس و مواد آلی در اثر خاکشویی به صورت سوسپانسیون جذب ریشه گیاهان
B:دارای ساختمان یا تجمع برخی ترکیبات
C:مواد مادری هوازی با حداقل خاک سازی
R:سنگ بستر
W:افق اشباع از آب
M:افق مصنوعی ساخته شده به دست انسان
 
 
 
 
 
مقالات مرتبط:
 
مطالب مرتبط

  [تعداد رای های دریافتی :1 [امتیاز مطلب :9 از 10]
  شما نیز به این مطلب امتیاز دهید :

  تصاویر این صفحه
  تنظیمات

  این پرونده را به اشتراک بگذارید :

  Facebook Twitter Google LinkedIn

  یادداشت کاربران
  درج یک یادداشت :
  نام کاربری :
  پست الکترونیکی :
  وب :
  یادداشت :
  کد امنیتی :
  1 + 4 = ?